TURVAURA:n vaikutus tuulilasin kulumiseen ja likaantumiseen

 

Ruotsin tie ja liikennetutkimuslaitos (VTI / 19 / 95 ) tutkimuksen mukaan Turvaura vähentää merkittävästi tuulilasin naarmuuntumista. Yhdeksän autoilijaa kymmenestä piti Turvauraa hyvänä ja useinpien mielestä se paransi näkyvyyttä merkittävästi.

VTI teki esitutkimuksen vuonna 1992. Jo yhden talvikauden jälkeen ilmeni Turvaurien naarmuuntumista vähentävä vaikutus. Varsinaisessa tutkimuksessa hiottiin Turvaura osaan autoja pelkästään kuljettajan puolelle ja osaan autoja pelkästään matkustajan puolelle.

Tuulilasin kuluminen mitattiin määrittelemällä nk. SLI-arvo (Stray Light Index) Timmermannin laitteella. SLI-arvo ilmoittaa karkeasti, kuinka paljon hajavaloa esiintyy verrattuna ehjään lasiin.

Turvauran toimintaa muutoin tutkittiin kyselyn avulla. Autoilijoilta kysyttiin arvioita pesunesteen ja pyyhkimien kumin kulumisesta edeltäneen vuoden aikana. Samat kysymykset toistettiin tutkimuksen lopussa. Autoilijoita pyydettiin myös arvioimaan Turvauran puhdistustehoa. Urat hiottiin 35 henkilö- ja 5 kuorma-auton uusiin tuulilaseihin keväällä 1994.

TUTKIMUKSEN TULOSTEN mukaan 9 autoilijaa kymmenestä piti Turvauraa hyvänä ja yli puolet erittäin hyvänä, joka merkittävästi paransi näkyvyyttä. Pyyhkijän eliniän pidentämiseen Turvauralla huomattiin olevan positiivinen vaikutus. Tuulilasin pesunesteen kulutuksen vaikutukseen tällä tutkimuksella ei voitu saada vastausta.

Turvaura vähentää tuulilasin naarmuuntumista siten, että se poistaa hiukkasia pyyhkimestä. Osa hiovista materiaalista on isompia hiukkasia, jotka eivät tartu varsinaisesti kumiin ja osa on hyvin pieniä hiukkasia, jotka tarttuvat pyyhkimen kumiin. Tuulilasi kuluu myös siihen ilmavirran mukana iskeytyvistä hiukkasista sekä talvella jäätä poistettaessa, näihin Turvauralla ei voida vaikuttaa. Turvauran vaikutusta naarmuuntumiseen mitattaessa tämä vaikeuttaa tarkkojen tulosten esittämistä. Tutkimus osoittaa kuitenkin merkittävää naarmuuntumisen vähentymistä sillä puolella tuulilasia, jossa oli Turvaura.

Lähde: Matti Koivurova, turvallisuusinsinööri, Liikenneturva

Takaisin