TURVAURA on saanut myös tunnustusta liikenneturvallisuutta
edistävänä keksintönä


Pohjolan liikenneturvallisuus palkinto 1985

Vakuutusyhtiö Pohjolan ensimmäinen Liikenneturvallisuuspalkinto myönnettiin vuonna 1985 Turvaurien keksijälle Mikko Paretskoille. Tunnustuksen antaa vuosittain Auto- ja Liikennetoimittajat r.y. henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt liikenneturvallisuutta. Palkinnon perusteluissa mainitaan, että 90% autoilijan havainnoista tulee näköaistin kautta ja, että Turvaurat parantavat näkyvyyttä erityisesti vaikeissa keliolosuhteissa merkittävällä tavalla.

Brysselin keksintömessut pronssimitali1986

Vuonna 1986 Turvaura palkittiin Brysselissä kansainvälisillä keksintömessuilla pronssimitalilla.

Sampo kunniakirja 1990

Vuonna 1990 Mikko Paretskoille myönnettiin Vakuutusyhtiö Sammon turvallisuuspalkinnon kunniakirja ajoneuvotekniikka- ja varusteet -ryhmän parhaana liikenneturvallisuutta edistävänä tekona. Merkittävää on, että useat Turvaurien tyytyväiset käyttäjät ehdottivat turvallisuuspalkinnon myöntämistä Mikko Paretskoille.
.

Liikenneturvan kunniamitali 1997

Liikenneturvan liikenneturvallisuusalan kunniamitali ja kunniakirja 1997.
Lainaus kunniakirjasta: Liikenneministeri on Liikenneturvan hallintoneuvoston esityksestä myöntänyt toimitusjohtaja Mikko Paretskoille LIIKENNETURVALLISUUSALAN ANSIOMITALIN tunnustuksena liikenneturvallisuuden edistämiseksi suorittamasta arvokkaasta ja tuloksellisesta työstä.

 


Pääsivu Valmistus Versiot Tutkimukset Tämä sivu   Turvaura Oy
© Mikopa Oy 2014